Gépi aktívhab FERRO profession 25 Kg

Gépi aktívhab FERRO profession 25 Kg
18 691 Ft+ÁFA=23 738 Ft
A vásárlás után járó pontok: 237 Ft


A FERRO egy alacsony pH-tartalmú, kiváló habzású, felületaktív járműtisztító koncentrátum.
Alkalmas gépi autómosókban, mosóutcákban való használatra, önkiszolgáló autómosók habkeféjébe, illetve habosító tartályokban való felhasználásra. Kitűnő habképzése mellett kellemes illatot is biztosít. Könnyen leöblíthető, valamint kompatibilis minden viasszal.

Részletek

Használati Utasítás: Adagoló rendszerekben használjon 20-30 gramm/autó. Egyéb habosító berendezésekben 1:20 hígítást alkalmazzon. A termék használatot befolyásolja a víz keménység valamint a hőmérséklet.

Adatok
Cikkszám
caralux947329
Tömeg
25 kg/db
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség
Kedvezmény
Termék ára
1+  db
23 738 Ft/db
2+  db
-10 %
21 364 Ft/db
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Összetétel

Ez tartalmazza:

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
CAS 68891-38-3 7,5 ≤ x <10 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, H412 Aquatic Chronic 3
EC 500-234-8
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119488639-16
2-butoxi-etanolt
CAS 111-76-2 7,5 ≤ x <10 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Szemirrit. 2 H319, Bőrirrit. 2 H315
EC 203-905-0

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

Veszélyesség:

H318 Ez súlyos szemkárosodást okoz.
H315 Ez bőrirritáló hatású.
H317 Okozhat allergiás bőrreakciót.

Elővigyázatossági mondatok:

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P280 Viseljen védőkesztyűt és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P261 Kerülni kell a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P264 Wash. . . Miután l'uso.
P362 + P364 Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és mossuk ki újrahasználat előtt.

Ez tartalmazza: Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók