Szilikonos habzásgátló LONTRA profession 25 Kg

Szilikonos habzásgátló LONTRA profession 25 Kg

A LONTRA szilikonos habzásgátló elsősorban a vizes rendszerekben fellépő, tenzidek, mosószerek okozta habzás megakadályozására, ill. a képződött hab letörésére alkalmazható, pl.: vegyszer injektorban, adagoló rendszerekben, padló felmosó gépekben és szőnyegtisztító gépekben, ill. szennyvíztisztításnál.

19 877 Ft+ÁFA=25 243 Ft
A vásárlás után járó pontok: 252 Ft
db
db
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1:5 – 1:10-es hígítási arány ajánlott a megfelelő eredmény eléréséhez.

Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
caralux934728
Tömeg
25 kg/db
Vélemények
Összetétel

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Leírás: vizes alapú, szilikonos habzásgátló emulzió.
A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelvek alapján:
Nincs veszélyes összetevő.
Az 1272/2008 számú EK szabályozás szerint:
Polidimetilsziloxán 63148-62-9 - 2013/05/31
alfa-oktadecil-omegahidroxi-poli(glikol-éter) 9005-00-9 500-017-8 < 2% Xi - 2010/11/30
alfa-izotridecil-omegahidroxi-poli(glikol-éter) 9043-30-5 500-027-2 < 2% Xn - 2010/11/30
A CLP osztályozás az összes elérhető adaton alapul, beleértve az ismert nemzetközi szervezetektől származó adatokat.
Amint újabb információ válik elérhetővé, az osztályozást felülvizsgálják.

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE:
Nincs különleges utasítás!
Kezelés: nincs különleges utasítás.
4.1. LENYELÉS:
Teendők:
- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!
- Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel, majd itassunk vele bő mennyiségű vizet!
- A sérülthez azonnal hívjunk orvost!
4.2. BELÉGZÉS:
Teendők:
- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!
- Tünetek jelentkezése esetén, forduljunk orvoshoz!
4.3. BŐRREL ÉRINTKEZÉS:
Teendők:
- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.
- Azonnal tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos folyóvízzel (15 percen át)!
4.4. SZEMBE JUTÁS:
Teendők:
- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át).
- Irritatív tünetek esetén forduljunk szakorvoshoz!

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.0. A termék maga, mivel vizes emulzió, nem ég.
5.1. Oltóanyag:
CO2, oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet.
5.2. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag:
Nem ismert.
5.3. Tűzoltáskor használatos védőruházat:
Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (szorosan zárt, vegyi anyagoknak ellenálló védőruházat) és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.
5.4. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek:
Szénhidrogének, CO2, szilícium-dioxid, formaldehid.
5.5. Egyéb:
Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. A közelben lévő tartályok vízzel hűtendők!

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1. SZEMÉLYI VÉDELEM:
A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.
6.2. KÖRNYEZETVÉDELEM:
A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.
6.3. SZABADBA JUTÁS ESETÉN:
A szabadba jutott terméket nedvszívó anyaggal (homok, szilikagél, univerzális kötőanyag, savkötő anyag, fűrészpor) kell letakarni, felitatni és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges.

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu