Új jelszó kérése
Termék részletek


Caralux ready SOLTIO rovar és külső szennyeződés oldó 750 ml

Caralux ready SOLTIO rovar és külső szennyeződés oldó 750 ml
 • Caralux ready SOLTIO rovar és külső szennyeződés oldó 750 ml
SOLTIO
Általános gépjármű tisztítószer
Rovarnyomok leoldására, felnitisztításra, motormosásra, külső fényezett felületek tisztítására

A SOLTIO kiválóan alkalmas minden a gépjárműre tapadt szennyeződés eltávolítására.
A flakon tartalmát permetezze a tisztítani kívánt felületre, majd erős vízsugár segítségével öblítse le. Erősen szennyezett felület esetén az öblítés előtt mozgassa át a terméket a felületen egy puha kefe, vagy szivacs segítségével.
Ne használja a terméket tűző napon és átforrósodott felületen!
Összetevők/Termékazonosítók: Tetranátrium-etiléndiamintetraacetát EU szám: 200-573-9, Nátrium-Lauriléter-Szulfát EU szám: n.a., Marónátron EU szám: 215-185-5
 • Figyelmeztető / H mondatok:
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:
  P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint.
  Kiegészítő információ / EUH mondatok: -
  Figyelmeztetések: VESZÉLY!
  Gyermekek elöl elzárva tartandó!
  PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA.
  UN szám: UN 1760
 • Cikkszám
  cara00001
  Tömeg
  750 g/db
Webáruház készítés