Savas, aluminium és felni tisztító GALLO profession 5 Kg

Savas, aluminium és felni tisztító GALLO profession 5 Kg

A GALLO egy savas tisztítószer, intenzív tisztítóerővel és széleskörű felhasználhatósággal. Összetevőinek köszönhetően alkalmas minden területen, ahol savbázisú tisztítóerőre van szükség.
Alkalmas továbbá gépjárművek és épületek alumínium részeinek tisztítására, gépjárművek könnyűfém kerekeinek és dísztárcsáinak tisztítására, vízköves helyiségek tisztítására (szanitertisztítás), illetve gépjármű és épületponyvák vízkőtlenítésére. Vasutak, illetve villamospályák közelében gyakori a „szállórozsda” lerakódás – épületekre és gépjárművekre egyaránt – ezekben az esetekben is megbízható segítség a GALLO.

5 640 Ft+ÁFA=7 163 Ft
db
db
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A termék hígíthatósága nagyban függ a felhasználási területtől, illetve a szennyeződés mértékétől. Alaphelyzetben a maximális hígítás 1 Kg GALLO 4 L vízzel hígítva. Ettől eltérő – maximális hígítás – a „szállórozsda” eltávolítására: keverjen össze 1 Kg terméket 19 L vízzel. Ajánlott a maximális hígítással kezdeni, majd ezt követően optimalizálja a keveréket.

Adatok
Cikkszám
caralux232788
Tömeg
5 kg/db
Vélemények
Összetétel

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
sósav
CAS 7647-01-0 3 ≤ x <4 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, H335 STOT SE 3, osztályozás Note összhangban VI a CLP-rendelet: B
EC 231-595-7
INDEX 017-002-01-X
Foszforsav
CAS 7664-38-2 1 ≤ x <2 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, Megjegyzés besorolás szerinti VI a CLP-rendelet: B
EC 231-633-2
INDEX 015-011-00-6
2- (2-butoxi-etoxi) etanol
CAS 112-34-5 1 ≤ x <2 Szemirrit. 2 H319
EC 203-961-6
INDEX 603-096-00-8
Szintetikus alkohol etoxilát
CAS 24938-91-8 1 ≤ x <2 Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
CE
INDEX -
ACID FLUOR
CAS 7664-39-3 0,3 ≤ x <0,35 Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 2 H300, Acute Tox. 2 H330, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
EC 231-634-8
INDEX 009-003-00-1

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

Veszélyesség:

H302 + H312 Lenyelve vagy bőrrel érintkezve.
H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P264 Wash. . . Miután l'uso.

Ez tartalmazza: Foszforsav
sósav
ACID FLUOR
Szintetikus alkohol etoxilát

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu