Önszárító sampon BALLO premium 5 Kg

Önszárító sampon BALLO premium 5 Kg

A termék használata kíméletes, de tökéletes tisztaságot, és egyben önszáradást biztosít bármely fényezésű vagy színű jármű külső felületén. Speciális összetételével a neutrális sampon leöblítése után víztaszító réteg marad a felületen, melynek segítségével rövid idő alatt folt nélkül megszárad.

6 558 Ft+ÁFA=8 329 Ft
A vásárlás után járó pontok: 83 Ft
db
db
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek
Használati utasítás:
Hígítsuk a terméket 1:100 arányban vízzel, majd a nagy hatású habzó oldattal mossuk a járművet a hagyományos módon, napfénytől védett helyen.
Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
caralux664593
Tömeg
5 kg/db
Vélemények
Összetétel

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
BENZOSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-alkil származékai
CAS 85536-14-7 5 ≤ x <7,5 Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, H412 Aquatic Chronic 3
EC 287-494-3
INDEX -
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
CAS 68891-38-3 4 ≤ x <5 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, H412 Aquatic Chronic 3
EC 500-234-8
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119488639-16
Amidok, 8-18 szénatomos (még numbereb) és C18-unsads., N, N-bisz (hidroxi-etil)
CAS 68603-42-9 2 ≤ x <3 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315
CE
INDEX -
monoetanolaminsót
CAS 141-43-5 1 ≤ x <2 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, H412 Aquatic Chronic 3
EC 205-483-3
INDEX 603-030-00-8

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.


P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása..
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz..
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni..

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu