Jármű külső előmosó és bogároldó TORO profession 1 Kg

Jármű külső előmosó és bogároldó TORO profession 1 Kg
1 400 Ft+ÁFA=1 778 Ft
A vásárlás után járó pontok: 18 Ft

A TORO egy járműtisztító koncentrátum aktív összetevőkkel és kiváló habképzéssel. Alkalmas minden jármű gyors és hatékony külső tisztítására. Leoldja nemcsak a rovarmaradványokat, de könnyedén elbánik – akár fizikai érintés nélkül is – minden szerves és szervetlen szennyeződéssel. Alkalmas továbbá önkiszolgáló, illetve gépi autómosóba is. Habosíthatóságának köszönhetően habosító tartályokban is gazdaságosan használható.

Részletek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A termék hígíthatósága széles skálán mozog. Maximális hígítás: 1 Kg terméket 19 L vízben feloldva. Ajánlott hígítás: minden esetben a szennyeződés mértékének megfelelően hígítsa a terméket. Célszerű kipróbálni első használat alkalmával a maximális hígítást, ezt követően lehet elkezdeni a keverék optimalizálását.

Adatok
Cikkszám
caralux299880
Tömeg
1 kg/db
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Összetétel

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
ETILENDIAMMINOTRETRAACETATO OF TRETRASODIO
CAS 64-02-8 3 ≤ x <8 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H332, H373 STOT RE 2, Szemirrit. 2 H319
CE
INDEX -
Nátrium-hidroxid
CAS 1310-73-2 2 ≤ x <7 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
EC 215-185-5
INDEX 011-002-00-6
Kálium-hidroxid
CAS 1310-58-3 1 ≤ x <6 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
EC 215-181-3
INDEX 019-002-00-8
SZINTETIKUS etoxilezett
CAS 26183-52-8 1 ≤ x <6 Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
CE
INDEX -
Szulfonsavak, 14-16 szénatomos és 14-16 szénatomos-alcanidrossi-alkén, nátriumsók
CAS 1 ≤ x <6 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315
CE
INDEX -
kókuszamidpropil-betain
CAS 61789-40-0 1 ≤ x <6 Eye Dam. 1 H318, H412 Aquatic Chronic 3
CE
INDEX -
Foszforsav
CAS 7664-38-2 0 ≤ x <3 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, Megjegyzés besorolás szerinti VI a CLP-rendelet: B
EC 231-633-2
INDEX 015-011-00-6

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések


H290 Lehet korrozív a fémekre.
H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P264 Wash. . . Miután l'uso.