Gépjármű külső tisztitószer PERFECT premium 10x25 Kg

-2%
Gépjármű külső tisztitószer PERFECT premium 10x25 Kg
310 000 Ft+ÁFA=393 700 Ft
305 000 Ft+ÁFA=387 350 Ft
Kezdete: 2020.10.20   A készlet erejéig!
Egységár: 30 500 Ft/db+ÁFA=38 735 Ft/db

A PERFECT koncentrált, illatosított, nagy tisztítóerejű termék, autók, teherautók, vízhatlan ponyvák és általában kemény felületek előmosására. Használható zárt- és rosszul szellőző helyeken, az egészség veszélyeztetése nélkül. A lassú elpárolgás, habvesztés lehetővé teszi bármilyen időszakban, évszakban, és bármilyen klimatikus helyzetben a nyugodt biztos felhasználást. A kemény hab mellett igen erős a tisztító hatása is. A PERFECT ezért kiválóan használható több beállású önkiszolgáló autómosókban is, ahol igen nagy a környezeti behatás.

Részletek

Használati szektor: Habzó rendszerrel ellátott autómosók. (Habosító gép, Hab lándzsa, stb.), Önkiszolgáló autómosók
Használati utasítás: Habosító gép esetén 2% kos hígításban, hab lándzsa estén: 1,5-2 injektor beállítás mellett a felületen hagyni, majd vízborotvával leöblíteni. A hígításnál vegye figyelembe a víz keménységét, valamint a külső hőmérsékletet.

Adatok
Cikkszám
jar400046
Tömeg
250 kg/db
Hasonló termékek
27 481 Ft+ÁFA=34 901 Ft
2 639 Ft+ÁFA=3 352 Ft
2 058 Ft+ÁFA=2 613 Ft
2 540 Ft+ÁFA=3 226 Ft
32 057 Ft+ÁFA=40 713 Ft
31 961 Ft+ÁFA=40 591 Ft
30 195 Ft+ÁFA=38 348 Ft
9 426 Ft+ÁFA=11 972 Ft
8 306 Ft+ÁFA=10 549 Ft
9 073 Ft+ÁFA=11 523 Ft
7 349 Ft+ÁFA=9 334 Ft
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Összetétel

Ez tartalmazza:

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
ETILENDIAMMINOTRETRAACETATO OF TRETRASODIO
CAS 64-02-8 5 ≤ x <10 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H332, H373 STOT RE 2, Szemirrit. 2 H319
CE
INDEX -
Nátrium-hidroxid
CAS 1310-73-2 3 ≤ x <8 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
EC 215-185-5
INDEX 011-002-00-6
kókuszamidpropil-betain
CAS 61789-40-0 3 ≤ x <8 Eye Dam. 1 H318, H412 Aquatic Chronic 3
CE
INDEX -
SZINTETIKUS etoxilezett
CAS 26183-52-8 3 ≤ x <8 Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
CE
INDEX -
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
CAS 68891-38-3 3 ≤ x <8 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, H412 Aquatic Chronic 3
EC 500-234-8
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119488639-16
Foszforsav
CAS 7664-38-2 0,05 ≤ x <1 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, Megjegyzés besorolás szerinti VI a CLP-rendelet: B
EC 231-633-2
INDEX 015-011-00-6

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

Veszélyesség:

H290 Lehet korrozív a fémekre.
H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Okozhat allergiás bőrreakciót.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P264 Wash. . . Miután l'uso.

Ez tartalmazza: Nátrium-hidroxid
SZINTETIKUS etoxilezett
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
kókuszamidpropil-betain