Gépi sampon DIVO profession 5 Kg

Gépi sampon DIVO profession 5 Kg

A DIVO egy alacsony pH-tartalmú, kiváló habzású, felületaktív járműtisztító koncentrátum.
Alkalmas gépi autómosókban, mosóutcákban való használatra, önkiszolgáló autómosók habkeféjébe, illetve habosító tartályokban való felhasználásra. Kitűnő habképzése mellett kellemes illatot is biztosít. Könnyen leöblíthető, valamint kompatibilis minden viasszal.

5 366 Ft+ÁFA=6 814 Ft
db
db
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek

A termék felhasználásához és hígításához az adott berendezés injektorának ismerete szükséges (kalibrálás) általános esetekben 20-30 g / autó. Kisebb idő ráfordítással pontosan beállítható. Habosító berendezésben 24 L vízhez adagoljon 1-2 l a termékből.

Adatok
Cikkszám
caralux478332
Tömeg
5 kg/db
Vélemények
Összetétel

Ez tartalmazza:

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
BENZOSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-alkil származékai
CAS 85536-14-7 5 ≤ x <7,5 Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, H412 Aquatic Chronic 3
EC 287-494-3
INDEX -
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
CAS 68891-38-3 4 ≤ x <5 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, H412 Aquatic Chronic 3
EC 500-234-8
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119488639-16
Amidok, 8-18 szénatomos (még numbereb) és C18-unsads., N, N-bisz (hidroxi-etil)
CAS 68603-42-9 2 ≤ x <3 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315
CE
INDEX -
monoetanolaminsót
CAS 141-43-5 1 ≤ x <2 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, H412 Aquatic Chronic 3
EC 205-483-3
INDEX 603-030-00-8

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések

Veszélyesség:

H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Okozhat allergiás bőrreakciót.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P264 Wash. . . Miután l'uso.

Ez tartalmazza: BENZOSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-alkil származékai
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
Amidok, 8-18 szénatomos (még numbereb) és C18-unsads., N, N-bisz (hidroxi-etil)

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu