Új jelszó kérése
Termék részletek


Caralux ready GLADIUM gyantaoldásra, ragasztónyomok és rágógumi eltávolítására 750 ml

Caralux ready GLADIUM gyantaoldásra, ragasztónyomok és rágógumi eltávolítására 750 ml
 • Caralux ready GLADIUM gyantaoldásra, ragasztónyomok és rágógumi eltávolítására 750 ml
Fő kategória >Belső tisztítás
1 182 Ft+ÁFA=1 501 Ft1501
GLADIUM
Általános oldószer
Gyantaoldásra, ragasztónyomok és rágógumi eltávolítására

A GLADIUM egy remek választás, ha gyors és hatékony munkára van szükség. Permetezze a flakon tartalmát a szennyeződésre, ezután pár másodperc elteltével a GLADIUM feloldja a szennyeződés tapadását, és ezt követően eltávolítható az egy puha kefe vagy kendő segítségével.
Ne használja a terméket tűző napon és átforrósodott felületen!
Összetevők/Termékazonosítók: Marónátron EU szám: 215-185-5,
2-Butoxietán EU szám: 203-905-0
 • Figyelmeztető / H mondatok:
  H315 Bőrirritáló hatású.
  H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
  P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P321 Szakellátás (lásd a címkén).
  P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
  Kiegészítő információ / EUH mondatok: -
  Figyelmeztetések: FIGYELEM!
  Gyermekek elöl elzárva tartandó!
  PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA.
  Veszélyt jelző piktogramok:
 • Cikkszám
  cara00005
  Tömeg
  750 g/db
Webáruház készítés