Új jelszó kérése
Termék részletek


Caralux profession ALTRO 25000 ml

Caralux profession ALTRO 25000 ml
Fő kategória >Műhely tisztítás
15 244 Ft+ÁFA=19 360 Ft19360
ALTRO
Műhelypadló tisztító koncentrátum

Az ALTRO egy nagy hatékonyságú zsír- és olajoldó, padlótisztító. A készítmény kiválóan alkalmas erősen szennyezett szerelőműhelyek, csarnokok padlózatának tisztítására. Kézi felmosásra. A termék erősen maró hatású, tartózkodjon a bőrrel való érintkezéstől! Kitöltésnél használjon védőszemüveget!
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Öntsön 2-3 dl-t a termékből 10 L felmosó vízhez.
 • Figyelmeztető / H mondatok:
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:
  P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint.
  Kiegészítő információ / EUH mondatok: -
  Figyelmeztetések: VESZÉLY!
  Gyermekek elöl elzárva tartandó!
  PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA.
  UN szám: UN 1760
  Veszélyt jelző piktogramok:
 • Cikkszám
  cara000033
  Tömeg
  26 kg/db
Webáruház készítés