Új jelszó kérése
Termék részletek


Caralux premium SELLA motormosó és szennyoldó külső tisztítószer 1000 ml

Caralux premium SELLA motormosó és szennyoldó külső tisztítószer 1000 ml
SELLA
Prémium motormosó és szennyoldó

A SELLA egy járműtisztító koncentrátum aktív összetevőkkel és kiváló tisztítóerővel. Alkalmas minden gépjármű gyors és hatékony külső, illetve motorjának tisztítására. Könnyedén elbánik – akár fizikai érintés nélkül is – minden szerves és szervetlen szennyeződéssel. Alkalmas továbbá minden olyan felhasználásra, ahol intenzív, de kíméletes tisztításra van szükség. Hatékonyan használható más, petróleum alapú motormosók kiváltására. Szemben ezekkel a petróleum alapú motormosókkal, a SELLA nem úszik fel a víz tetejére, így többször is megismételhető a tisztítási folyamat, akár vizes felületen is.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A termék hígíthatósága széles skálán mozog. Maximális hígítás: 1 L terméket 49 L vízben feloldva. Ajánlott hígítás: minden esetben a szennyeződés mértékének megfelelően hígítsa a terméket. Célszerű kipróbálni első használat alkalmával a maximális hígítást, ezt követően lehet elkezdeni a keverék optimalizálását.
Összetevők/Termékazonosítók: Kelanios hatóanyag 3-5% EINECS: 200-573-9, Nátrium hidroxid 1-3% EINECS: 215-185-5
 • Figyelmeztető / H mondatok:
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:
  P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint.
  Kiegészítő információ / EUH mondatok: -
  Figyelmeztetések: VESZÉLY!
  Gyermekek elöl elzárva tartandó!
 • Átlagos értékelés
  51
  1
  Tamás (tamas37@tamastamas.hu)
  2018.09.11 14:47
  Olyan helyen lakom, ahol viszonylag gyakran kell mosni az autót. Szeretem magam intézni az autóápolást, nem igazán járok mosóba, csak ha a helyzet megköveteli. Kipróbáltam ezt a szennyoldót, és nagyon elégedett vagyok vele, azt hiszem, hosszútávon is áttérek erre a márkára, mert könnyű vele dolgozni és nagyon hatékony
  Előnyök: -
  Hátrányok: -
 • Cikkszám
  cara000068
  Tömeg
  1 kg/db
Webáruház készítés