Új jelszó kérése
Termék részletek


Caralux premium ALBA kétkomponensű ponyvamosó és szennyoldó 25000 ml

Caralux premium ALBA kétkomponensű ponyvamosó és szennyoldó 25000 ml
26 000 Ft+ÁFA=33 020 Ft
ALBA
Prémium kétkomponensű ponyvamosó és szennyoldó

Az ALBA egy kétkomponensű járműtisztító koncentrátum aktív összetevőkkel és kiváló habképzéssel. Alkalmas minden gépjármű gyors és hatékony külső tisztítására, nemcsak ponyvamosásra. Könnyedén elbánik – akár fizikai érintés nélkül is – minden szerves és szervetlen szennyeződéssel. Alkalmas továbbá minden olyan felhasználásra, ahol intenzív, de kíméletes tisztításra van szükség.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A termék hígíthatósága széles skálán mozog. Maximális hígítás: 1 L terméket 49 L vízben feloldva. Ajánlott hígítás: minden esetben a szennyeződés mértékének megfelelően hígítsa a terméket. Célszerű kipróbálni első használat alkalmával a maximális hígítást, ezt követően lehet elkezdeni a keverék optimalizálását. A terméket használat előtt össze kell rázni, hogy a két összetevő maximálisan összekeveredjen.
Összetevők/Termékazonosítók: 2-Butoxietán 5-7% EU szám: 203-905-0, Marónátron 3-5% EU szám: 215-185-5, Kelanios hatóanyag 3-5% EU szám: 200-573-9
 • Figyelmeztető / H mondatok:
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:
  P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint.
  Kiegészítő információ / EUH mondatok: -
  Figyelmeztetések: VESZÉLY!
  Gyermekek elöl elzárva tartandó!
  PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA.
  UN szám: UN 3266
 • Cikkszám
  cara000067
  Tömeg
  25 kg/db
Webáruház készítés