Autómosó sampon BRINA profession 25 Kg

Autómosó sampon BRINA profession 25 Kg
12 491 Ft+ÁFA=15 864 Ft
A vásárlás után járó pontok: 159 Ft

A BRINA kiváló minőségű kézi autómosó sampon. Kiemelkedő habképzése mellett, hatékony szennyoldó is egyben. Kíméletes a tisztítandó felülettel és vele érintkezésbe kerülő kézbőrrel is, az alacsony pH-tartalmának köszönhetően.

Részletek
Használati utasítás:
Hígítsuk a terméket 1:100 arányban vízzel, majd a nagy hatású habzó oldattal mossuk a járművet a hagyományos módon, napfénytől védett helyen.
Adatok
Cikkszám
caralux684559
Tömeg
25 kg/db
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség
Kedvezmény
Termék ára
1+  db
15 864 Ft/db
2+  db
-20 %
12 691 Ft/db
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Összetétel
azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
BENZOSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-alkil származékai
CAS 85536-14-7 5 ≤ x <7,5 Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, H412 Aquatic Chronic 3
EC 287-494-3
INDEX -
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók
CAS 68891-38-3 4 ≤ x <5 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, H412 Aquatic Chronic 3
EC 500-234-8
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119488639-16
Amidok, 8-18 szénatomos (még numbereb) és C18-unsads., N, N-bisz (hidroxi-etil)
CAS 68603-42-9 2 ≤ x <3 Eye Dam. 1 H318, Bőrirrit. 2 H315
CE
INDEX -
monoetanolaminsót
CAS 141-43-5 1 ≤ x <2 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, H412 Aquatic Chronic 3
EC 205-483-3
INDEX 603-030-00-8
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések


Veszélyesség:

H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Okozhat allergiás bőrreakciót.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .
P264 Wash. . . Miután l'uso.